Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat
Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat hontalan személy részére
Magyar állampolgárságról lemondás
Magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat
Megállapodás a bejegyzett élettársak a közös lakásának használatról
Megállapodás a bejegyzett élettársak közös vagyonának megosztásáról
Megállapodás a vagyonközösség megszüntetéséről
Megállapodás az együtt élő bejegyzett élettársak közös vagyonának megszüntetéséről
Megbízási szerződés (őrzési feladat ellátására)
Megbízási szerződés ingatlan értékesítésére
Meghatalmazás államigazgatási eljárásban
Meghatalmazás Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséhez
Mérésügyi hitelesítés megrendelése az Országos Mérésügyi Hivatalnál
Migráns munkavállalóknak a család összetételére vonatkozó igazolás
Migráns munkavállalóknak információ kérés a családi juttatásokra való jogosultságról
Mozgáskorlátozottak lakásátalakítási támogatásának folyósítása iránti kérelem
Mozgáskorlátozottság miatt szükséges átalakítási támogatás megállapítása iránti kérelem
Munkaerőigény bejelentése
Munkáltatói igazolás
Munkáltató kimentése a felelősség alól a működési körön kívüli elháríthatatlan ok alapján
Munkaszerződés határozatlan időtartamra
Munkaszerződés határozott időre
Munkaszerződés próbaidő kikötésével
Munkavállaló kártérítési igénye a megőrzőben elhelyezett tárgyak eltűnése esetén, a munkáltató kimen
Munkaviszony igazolásához és működési bizonyítványhoz adatközlés
Munkaviszony jogellenes megszüntetése miatti kereset
Munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelem
Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
Munkaviszony megszüntetéséről szóló értesítés próbaidő alatt
Működési engedély iránti kérelem
Működési engedély kiadása, illetve módosítása iránti kérelemhez csatolandó mellékletek
Működési engedély kiadása iránti kérelem
Működési engedély módosítása iránti kérelem
Működési engedély visszavonása iránti kérelem
Meghatalmazás APEH képviseletre (Céges)
Meghatalmazás APEH képviseletre (Magánszemély)
Meghatalmazás bíróság
Meghatalmazás felszámoló előtt
Meghatalmazás átvételre
Munkáltatói Tájékoztatá 2012
Munkaszerződés 2012. évi I. törvény 45§ szerint
Munkaszerződés 2012. évi I. törvény 45§ szerint felelősségi megállapodással