Káreseti felszólítás
Káreseti jegyzőkönyv
Kárigény bejelentése a munkavállaló részéről
Kárigény bejelentésének elutasítása
Kártérítési határozat
Kártérítési megállapodás
Képviseleti meghatalmazás közkereseti társaság társasági szerződésének aláírására
Kérdés, panasz bejelentése a központi rendszer elemeivel kapcsolatban
Kérdés, panasz bejelentése a központi rendszer elemeivel kapcsolatban (Súgó állomány)
Kérelem a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítéséhez
Kérelem a bejegyzett élettársi kapcsolat közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Kérelem a központi ügyfélszolgálatnál rögzített telefonbeszélgetés hiteles másolatának elektronikus
Kérelem a központi ügyfélszolgálatnál rögzített telefonbeszélgetés hiteles másolatának elektronikus
Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
Kérelem házasságkötés engedélyezésére hivatali helyiségen kívül
Kérelem szezonális munkavállalási engedély iránt
Keresetlevél a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenségének megállapítása iránt
Keresetlevél a bejegyzett élettársi kapcsolat közös megegyezés nélküli felbontása iránt
Keresetlevél a házasság érvénytelenségének megállapítása iránt rokoni kapcsolat miatt
Keresetlevél házasság felbontása iránt közös megegyezés nélkül
Kishajó-vezetői okmány kiállításához adatlap
Kiskorú ingatlanvagyonának elidegenítéséhez szükséges jóváhagyás iránti kérelem
Kiskorú vagyonának kezeléséről megállapodás
Kizárási ok bejelentése
Kommunális adóbevallás vállalkozók részére
Korlátolt felelősségű társaság tagjegyzéke
Kölcsönszerződés magánszemélyek között
Költség- és illetékkedvezményhez nyilatkozat személyi adatokról
Követelés engedményezéséről értesítés
Követelés engedményezéséről értesítés
Közalkalmazotti jogviszony beszámítása
Közalkalmazotti jogviszony időtartamáról nyilatkozat
Közalkalmazotti jogviszony megszűnése
Közalkalmazotti jogviszonyról történő rendkívüli lemondás
Közalkalmazott kinevezése
Közalkalmazott kinevezésének módosítása
Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
Közgyűlési hirdetmény
Közhasznú társaság társasági szerződése
Közkereseti társasági tagság rendes felmondása
Közkereseti társaság társasági szerződése
Közlekedési támogatás megállapítása iránti kérelem
Közös lakás használatáról megállapodás
Közterület-használat tárgyában fellebbezés jegyzői határozattal szemben
Köztisztviselői vagyonnyilatkozat
Kulturális javak kiviteli engedélykérelme az EU területéről
Kulturális javak külföldre ideiglenesen történő kiviteléhez engedélykérő lap
Kulturális javak külföldre történő végleges kiviteléhez engedélykérő lap
Külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedély kiadása iránti kérelem
Külföldi oklevél elismerése iránti kérelem
Külföldi tartózkodásról nyilatkozat
Külföldre utazás engedélyezése iránti kérelem büntetőeljárás ideje alatt