Baleseti táppénz folyósításához igénylőlap
Baleseti táppénzhez foglalkoztatói igazolás 1.
Baleseti táppénzhez foglalkoztatói igazolás 2.
Bedolgozói jogviszony létesítésére irányuló megállapodás
Bejelentés cégbíróságnak
Bejelentkezési lap cégbejegyzésre nem kötelezett személyeknek
Bejelentkezési lap vállalkozóknak és magánszemélyeknek
Bejelentőlap OEP-hez
Bérleti szerződés
Betéti társaság kiváló tagjával elszámolási megállapodás
Betéti társaság tagsági jogviszonyának azonnali hatályú felmondása
Betéti társaság végelszámolással való megszünéséről jegyzőkönyv
Bevallás (bejelentés) helyi iparűzési tevékenységről
Bírósági végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem
Bizományi szerződés
Bizonyítási indítvány tanú meghallgatására polgári perben
Büntetőeljárást megszüntető határozat elleni panasz
Büntetőeljárást megszüntető határozat elleni panasz