Székhelyszolgáltatás


Akár 24 órán belül székhely szerződés

A székhely szerződéssel Önnek nincs semmi dolga!
Önt egy előre kitöltött székhely szerződés fogja várni és már csak
alá kell írnia írodáinkba!
Székhelyhasználati hozzájárulás az, ami
az ügyvédnek kell, ahhoz, hogy a társaságot a cégbíróság bejegyze
Székhely bérleti szerződés a
több mint 11 év tapasztalatán alapuló szerződés, mely világosan és
egyértelműen lefekteti a székhelyhasználat módját és feltételeit

Levelek szkennelése, e-mail értesítés

Önben is felmerült, hogy mi történne, ha bármely, a székhelyére érkező levelet
nem kapná időben kézhez? Ugye Ön sem akar álmatlanul forgolódni ?

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás
89. § (1) Ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minősül, mivel a cég képviseletére jogosult személy lakóhelye külföldön van és nincs a cégjegyzékbe bejegyzett kézbesítési megbízottja (a továbbiakban: ismeretlen székhelyű cég), a cégbíróság a Cégközlönyben közzétett hirdetményben felhívja a cég tagjait (részvényeseit), hogy a cég törvényes működéséhez szükséges intézkedéseket hatvan napon belül tegyék meg. A törvényes működés helyreállítása érdekében a tagok (részvényesek) a cég legfőbb szervének összehívására is jogosultak.
(2) A cégbíróság az (1) bekezdés szerinti végzésének közzétételével egyidejűleg a cég 50 százalékot meghaladó szavazati joggal rendelkező tagját (részvényesét) közvetlenül is, illetve kézbesítési megbízottja útján felhívja a törvényes működés helyreállítására.
(3) A külön felhívás mellőzhető abban az esetben, ha az 50 százalékot meghaladó szavazati joggal rendelkező tag (részvényes) székhelye (lakóhelye) külföldön van, és nem gondoskodott kézbesítési megbízott bejelentéséről.

Ha ilyen eljárás indult a társaság ellen, amelyre sem a vezető tisztségviselő(k) sem a tag(ok) nem teszik meg a kellő lépéseket és ebből kifolyólag a társaságot a cégbíróság hivatalból megszűntnek nyilvánítja, akkor a vezető tisztségviselőre a következő jogszabály vonatkozik.

 

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

23. § (3) A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlést követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.


Ezért nagyon fontos, hogy a Székhelyére érkező levelei átvételre kerüljön.
A szolgáltatásunkrészeként szkenneljük és azonnal továbbítjuk
Önnek a megadott e-mail címre, hogy nyomban reagálhasson a levélre!
Székhelyre érkező levelek postázása -
A székhelyre érkező leveleket havonta egyszer, vagy igény szerint
soron kívül postázzuk Önnek, illetve az irodáinkban személyesen is átveheti.
 

Cégalapítás, cégmódosítás

Amennyiben szüksége van rá, a székhely szolgáltatás részeként
a cégalapítás, cégmódosítás vagy megszűnés teljes terhét levesszük a vállairól.
 

Korlátlan fax fogadás

Korlátlan FAX fogadás!
Hihetetlenül kényelmes megoldás, mivel így nem kell külön fax gépet tartania.

Ön a szerződéskötés után kap egy FAX számot, amire külön díjazás nélkül,
korlátlan számú faxot fogadhat!

Azonnal nyomtatható FAX -
A beérkezett faxokat e-mail-en keresztül továbbítjuk Önnek,
és azt személyesen is átveheti tőlünk.


Székhely + cégalapítás/módósítás:

-Székhely szerződés
-Levélkezelés, postázás
-Levelek szkennelése,
email értesítés
-Cégalapítás/módosítás
Fapados székhely:

-Székhely szerződés
-Levélkezelés, postázás
-Levelek szkennelése,
email értesítés
Turbó székhely:


-Székhely szerződés
-Levélkezelés, postázás
-Levelek szkennelése,
email értesítés
-Korlátlan fax fogadás


Ha a székhely a saját lakóingatlanában van.
NAV állásfoglalás letöltéséhez kattintson IDE.