Cégalapítás


CÉGALAPÍTÁS EGYSZERÛSÖDÖTT FELTÉTELEI


A cégalapítás feltételei az új társasági törvény és cégtörvény alapján lényegesen egyszerûbbek, mint korábban.

SZÉKHELY

A cégalapítás feltételei között az egyik legfontosabb megfelelő székhely biztosítása.
A székhelynek már nem kell alkalmasnak lennie arra, hogy az a cég ott
irodát műkődhesen az a fontos hogy a cég ott megtalálható, elérhető legyen.

A cégalapítás feltétele a székhellyel kapcsolatban, hogy annak használatára a
cég jogosult legyen, de nem kötelező eleme az alapításnak, hogy az ingatlan jogosultjai
(tulajdonos, haszonélvezõ, stb.) hozzájárulásukat adják a cég székhelyekénti
használathoz. További információk a székhelyszolgáltatás menüpontban.

TÖRZSTÕKE

Vagyoni hozzájárulásnak a cég rendelkezésre bocsátása a cégalapítás feltétele.
A vagyoni hozzájárulások összessége a tőrzstõke.

A TÖRZSTÕKE MINIMUMA
Betéti társaságként cégalapítás esetén nincs minimum meghatározva,
akár 1.000,- Ft-os vagyoni hozzájárulással is alapítható betéti társaság.
Kft esetében a tőrzstöke minimuma: 500.000,- Ft,

Zrt, rt, esetében a tőrzstöke minimuma: 5.000.000,- Ft.


TÖRZSTÕKE ÖSSZETÉTELE CÉGALAPÍTÁS ESETÉN A
vagyoni hozzájárulás állhat készpénzbõl vagy vagyontárgyakból (apport)


A TÖRZSTÕKE SZOLGÁLTATÁSÁNAK HATÁRIDEJE CÉGALAPÍTÁS ALKALMÁVAL A
vagyoni hozzájárulásnak legalább a felét a cégalapítás napján
a cég rendelkezésére kell bocsátani. Így cégalapítás kft formája esetén feltétel
legalább 250.000,- Ft rendelkezésre bocsátása pénzintézetbe vagy
a házi pénztárba való befizetése, míg a fennmaradó részt egy éven belül kell
a cég részére bocsátani annak megfelelően ahogy az
alapító okiratban a tag(ok) rendelkezettek róla.
Egyszemélyes Kft. esetében elegendõ 100.000,- Ft összegû vagyoni
hozzájárulás.


CÉGNÉV

A cégalapítás feltétele cégnév meghatározása, amely
minimálisan vezérszóból és cégformára utaló toldatból áll,
a vezérszónak megkülönböztethetõnek kell lennie már bejegyzett
társaságok nevétõl.

A névkizárólagosságnak nem felel meg az a vezérszó:
- amely kizárólag írásjellel vagy számmal különbözik már
meglévõ cégek nevének vezérszavától,

- amely egy-két betûvel különbözik más cégnevek vezérszavától.